Tartısma etkinliği
Salıgünü, 2 Mayıs 2023, Saat 18.00, Hamburg Üniversite

Pedagoji Enstitüsü, „Anna‐Siemsen‐Anfi“, Von‐Melle‐Park 8 (Dammtor)

Faysal Sarıyıldız ile tartışıyoruz. Türkiye, Suriye ve Irak sınır üçgeninde yer alan Şırnak ilçesinden HDP‐Milletvekili oldu. Beş yılını hapiste geçirdi ve şimdi Köln’de sürgünde hayatını devam ettiriyor. Bunların yani sıra, o ve diğer arkadaşları, Erdoğan hakkında Federal Adalet Divanı’nda savaş suçlarından ve insanlığa karşı suç işlemekten suç duyurusunda bulunmuştur, cesurca azınlık hakları ve eşitlik için kampanyalar yürütmektedir.

Türkiye’de yeni parlamento seçimleri 14 Mayıs’ta yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından taktiksel nedenlerle kararname bir ay önceye çekildi; Şubat ayındaki korkunç depremin ardından bu, Kürt bölgele- rindeki kaosu iktidardaki AKP partisinin avantaj sağlama girişimidir. Ancak 20 yıllık iktidarın ardından gerici, neoliberal, islamcı AKP’nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın günleri sayılı görünüyor. Herkes için refah vaat etmişlerdi ama bunun yerine derin bir ekonomik kriz, enflasyon ve kitlesel yoksulluk yarattılar. Aynı zamanda, Kürtlere karşı savaş yoğunlaştırıldı ve ulus- lararası hukuk ihlal edilerek Suriye’ye genişletildi. Bunu eleştiren ya da barış için kampanya yürüten herkes „terö- rist“ olarak muammele görüyor. Ancak korku siyaseti ve muhafazakar kültür politikası iyi huylu, dindar bir nüfus oluşturmayı başaramadı. Tam tersine, havada bir değişim var.

Sosyal demokrat Kemalist CHP’den muhafazakar, milli- yetçi İyi Parti’ye uzanan bir „millet ittifakı“ Erdoğan’ın yerine geçmek için yarışıyor. „Türkiye’ye refah, huzur ve neşe getireceklerini“ ilan ediyorlar.

En büyük sol muhalefet partisi HDP’dir (Halkların De- mokratik Partisi). Şiddetli baskılara rağmen 2018’de de- mokratik olmayan %10 barajını aşmayı ve parlamento- nun en güçlü üçüncü grubu olmayı başardı. Ağırlıklı ola- rak Kürtlerin yaşadığı pek çok şehirde, yarısından faz- lası siyasi davalarda görevden alınan belediye başkan- ları bulunuyor. Ulusal Meclis’in çok sayıda HDP üyesi de „PKK’ya yakın oldukları“ ithamiyla tutuklanmış ve hüküm giymiştir. Parti; ilerici Kürt partileri ile sendika, kadın, eşcinsel ve çevre hareketlerinden aktivistlerin

yani sıra dini ve etnik azınlıkların temsilcilerinden o- luşan ve sosyalist bir programa sahip bir ittifaktır. Seçimlerden önce yasaklanması beklendiği için adayları Yeşil Sol Parti (YSP) listesinden yarışıyor ve „Kürt sorununun demokratik yollarla çözüldüğü, kadınların şiddete maruz kalmadığı, gençlerin geleceğinin olduğu, halkların ve inançların özgürce yaşayabildiği, emek sömürüsünün son bulduğu ekolojik bir yaşam“ için kam- panya yürütüyor.

Türkiye’de demokra- tik ve sivil uyanış başarılı oluyor mu? Savaşların sona er- mesi ve sosyal adalet için mücadele eden insanlar hak ettikler- ini alabilecekler mi? Kürt sorunu demokra- tik bir şekilde nasıl çözülebilir ve insan hakları herkes için eşit bir şekilde nasıl

hayata geçirilebilir? Türkiye’deki koşulların AB ve Al- manya ile ilişkisi nedir? Türkiye’de ilerici bir değişimin bölge ve ilerici hareketler (Suriye, Irak, İran,…) için sonuçları nelerdir?

Bu sorular uluslararası öğrenciler olarak bizi ilgilen- diriyor çünkü biz enternasyonalistiz ve tüm ülkelerde barış ve insan hakları için mücadele ediyoruz. Bizim ta- kibimize dayanışmamiza baglidir.

Tartışmaya katılmaya davetlisiniz!